Turyści chronieni przez UE

czerwiec 29th, 2015

Unia Europejska wzmacnia ochronę turystów poprzez nowelizację dyrektywy, na podstawie której zostaną ubezpieczone imprezy turystyczne. Do tej pory, jeśli organizator ogłosił upadłość, turysta był pozostawiony na pastwę losu, a jego wkład finansowy (dojazd, zakwaterowanie na miejscu, bilety wstępu) nie miał żadnej podstawy prawnej, by mógł być zwrócony. Teraz, dzięki tej ustawie, turysta dostanie odszkodowanie bądź zwrot kosztów.

Warto wiedzieć, że trzeba zakupić dwie pozwiązane ze sobą usługi, by móc być prawnie chronionym. Co to oznacza w praktyce? Mianowicie, jeśli po prostu zakupimy u pośrednika tylko jedną usługę, przykładowo bilet lotniczy, nie jesteśmy pod ochroną. Natomiast pośrednik łączący co najmniej dwie usługi w ramach jednej podróży, musi zdawać sobie sprawę, iż powinien posiadać pewne zaplecze finansowe w razie ogłoszenia swej upadłości – w takim przypadku będzie w obowiązku prawnym, by wypłacić niemałą sumę swym klientom.

Czy da się przekazać firmę swojemu dziecku bez podatku?

lipiec 1st, 2013

firma
Jesteś już dojrzałym przedsiębiorcą i masz zamiar przekazać swoją firmę dziecku ale obawiasz się kosztów podatków które pojawią się w momencie zbycia firmy na rzecz dziecka? Czy da się ominąć podatek i nie zapłacić ani grosza VAT, PIT ani podatku od darowizn za przekazanie firmy dziecku?

Regulamin sklepu internetowego jak pole minowe

lipiec 1st, 2013

Regulamin
Regulamin sklepu internetowego to coś, co powinna posiadać każda firma prowadząca działalność online, oferująca klientom sprzedaż usług lub towarów. Regulamin sklepu internetowego zgodnie z art. 384 § 1 Kodeksu Cywilnego należy traktować jako wzorzec umowny, przez co podlega on kontroli, która ma stwierdzać czy nie zawiera on klauzul niedozwolonych (abuzywnych).

Jak sprawdzić biuro podróży

lipiec 1st, 2013

biuro podróży
Osoba, która ma zamiar wyjechać na zorganizowane przez biuro podróży wakacje lub wycieczkę, ma możliwość sprawdzenia touroperatora w kilku miejscach, nieodpłatnie. To dość istotne, aby sprawdzać biuro przed wykupieniem wycieczki, by nie dać wysłać się na wczasy, z których będzie nas sprowadzał Marszałek naszego województwa.

Umowa darowizny - przepisy kodeksu cywilnego

grudzień 5th, 2012

Poprzez zawarcie umowy darowizny pomiędzy darczyńcą a obdarowanym, należy rozumieć zobowiązanie do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku.

Zawsze muszą istnieć co najmniej dwie strony: darczyńca i obdarowany/obdarowani. Pomiędzy nimi dochodzi do oświadczenie w formie aktu notarialnego. W razie niedochowania formy umowa jest nieważna.

W sytuacji gdy umowa darowizny dotyczy rzeczy oznaczonych co do tożsamości oraz strony nie zastrzegły, że przeniesienie prawa nastąpi z chwilą wydania rzeczy to wtedy również umowa zawarta w nieodpowiedniej formie jest ważna.

Obowiązek meldunkowy 2013 - duże zmiany

listopad 28th, 2012

Zmiany w prawie meldunkowym zaczynają się już ze styczniem 2013 roku.

Z rokiem 2013 mają zostać zniesione niektóre z przepisów związanych z obowiązkiem meldunkowym. W wyniku zmian zaplanowanych na zbliżający się rok obywatele Polski nie będą musieli już dłużej meldować się na pobyt czasowy nie przekraczający 3 miesięcy. W wyniku zmian turyści nie będą mieli obowiązku meldunku w domach wypoczynkowych natomiast właściciele, dozorcy, administratorzy nieruchomości oraz zakładów pracy nie będą weryfikować wypełniania obowiązku meldunkowego przez mieszkańców lub swoich pracowników. Z nowości zaplanowanych na rok przyszły będzie wydłużenie czasy do 30 dni (wcześniej 4) terminu na zgłoszenie meldunku.

Najlepiej rozpoznawalna kancelaria na świecie

październik 12th, 2012

W wynikach, które ukazały się niedawno, okazało się iż, prym wiedzie kancelaria Baker & McKenzie. Ranking „Sharplegal 2011 Global Elite Brand Index Report” prowadzony był przez firmę Acritas. Zestawienie raportu oparte było na punktacji wynikającej z ocen 963 szefów działów prawnych wielkich międzynarodowych korporacji. Pytanie które otrzymali to „Która kancelaria prawnicza przychodzi im na myśl jako pierwsza; którą najbardziej cenią; które są im najlepiej znane z międzynarodowych transakcji i sporów sądowych”.

Kim jest adwokat a kim radca prawny?

październik 12th, 2012

Zarówno adwokat jak i radca prawny to zawody zaufania publicznego. Zawód adwokata zaliczany jest do bardzo prestiżowych i dochodowych zawobów. Radca prawny w swym zawodzie jest bardzo podobny w zajęciach i zakresie wiedzy do adwokata. W wielu przypadkach ich kompetencje pokrywają się.

Kompetencje adwokata

Do głównych zadań adwokata zalicza się udzielanie pomocy prawnej i porad prawnych w ramach swojej specjalizacji (np. z prawa spółek, prawa podatkowego etc.), sporządzanie opinii prawnych oraz obrona oskarżonych w sprawach karnych. Adwokat reprezentuje i może zastąpić klienta w sądzie jak i przed różnymi innymi organami i instytucjami.

UOKiK nałożył karę na BGŻ

wrzesień 17th, 2012

Prezes UOKiK stwierdziła, że bank naruszył zbiorowe interesy konsumentów i nałożyła na przedsiębiorcę karę. Karę nie małą, bo opiewającą na sumę w wysokości 1 373 973 zł. Czym BGŻ zasłużyło sobie na tak wysoką grzywnę? O tym poniżej.

Zacznijmy od tego, iż postępowanie przeciwko Bankowi Gospodarki Żywnościowej zostało wszczęte na początku tego roku. Przyczyną wszczęcia postępowania były wzorce umów indywidualnych kont emerytalnych. Po dogłębnej analizie Prezes UOKiK stwierdziła, iż wzory umów dotyczące rachunku oszczędnościowego indywidualnego konta emerytalnego stosowane przez BGŻ nie zawierają wymaganych przez prawo bankowe elementów. BGŻ powinien wymienić (a nie zrobił tego) sytuacje, które dawałyby prawo do zmiany regulaminu. Nie określona również precyzyjnie przesłanek wypowiedzenia umowy.

Progi podatkowe 2012

wrzesień 10th, 2012

Jak obliczenie obowiązującego progu podatkowego wygląda w praktyce?

Zacznijmy od tego, iż w tym roku obowiązują nas jak do tej pory dwa progi podatkowe 2012. Pierwszy jest 18-procentowy drugi 32-procentowy. Kwota wolna od podatku wynosi natomiast 3091 zł - oznacza to, że przy zarobkach nieprzekraczających tej kwoty, nie ma konieczności odprowadzenia podatku. Podatnikowi nie grozi też kara finansowa obowiązująca przy niezłożeniu deklaracji podatkowej w terminie.

I próg obłożony jest podatkiem 18 procentowym minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł i 2 gr.
II próg obciąża podatek 14.839 zł i 2 gr + 32 procent z nadwyżki ponad 85.528 zł.